Dania to kraj,  w którym podatki są jednymi z większych w Europie i sięgają nawet 59 %.
Rok podatkowy w Danii pokrywa się z rokiem podatkowym w Polsce i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Osoby, które pracowały w Danii mają obowiązek rozliczenia się z uzyskiwanych tam dochodów, w terminie do 1 maja następnego roku podatkowego.
    
Z jakich ulg możesz skorzystać ?

OSOBISTA ULGA PODATKOWA
Przysługuje wszystkim osobom, które przepracowały w Danii pełen rok podatkowy.
Wynosi 42 800  DKK.

DOJAZDY DO I Z PRACY
Masz prawo do ulgi z tytułu kosztów:
- dojazdu z miejsca stałego zamieszkania w Twoim kraju do miejsca pracy w Danii;
- dojazdów a miejsca Twojego zakwaterowania w Danii do miejsca pracy - jeżeli odległość w obydwie strony przekracza 24 km.
Aktualnie można odliczyć do 2,10 DKK /km (25-120 km); 1,05 DKK/km (ponad 120 km).

Jeżeli w drodze z miejsca stałego zamieszkania do miejsca pracy w Danii pokonujesz most Storebæltsbroen nad cieśnina Wielki Bełt lub Øresundsbroen nad ciesnina Sund, badz jesli musisz podrózowac promem, to zasadniczo będzie Ci przysługiwać dodatkowa ulga.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Gdy pracujesz w Danii tymczasowo, Twoje wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie są traktowane jako koszty poniesione w związku ze świadczeniem pracy, pod warunkiem, ze odległość pomiędzy Twoim miejscem pracy a miejscem stałego zamieszkania jest na tyle duża, ze nie możesz nocować w domu.

• Noclegi
Jeżeli zapewniasz sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, w roku 2017 możesz odliczyć 199  DKK za 1 nocleg.

• Wyżywienie i napoje
Za każdy dzień z noclegiem spędzony w Danii, możesz odliczyć  464 DKK na dobę tytułem zwrotu kosztów wyżywienia.

Ulga z tego tytułu  przysługuje Ci  w wysokości maksymalnie 42 800 DKK rocznie.

SKŁADKI NA RZECZ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH  I NA UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA
W większości przypadków można uzyskać ulgę z tytułu związanych z praca w Danii składek członkowskich w związkach zawodowych i składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia - o ile nie możesz ich odliczyć od dochodu w kraju pochodzenia. Począwszy od roku 2011 kwota odliczenia nie może przekraczać 3 000 DKK.


ULGA NA MAŁŻONKĘ MIESZKAJĄCĄ W POLSCE ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA OD 2011 ROKU.

W Danii można skorzystać z innego sposobu rozliczenia. Jeżeli dochód zarobiony w Danii wynosi co najmniej 75% Twoich  łącznych dochodów , możesz rozliczyć się jako tzw. „grænsegænger” czyli pracownik przekraczający granicę.

Deklarując taki sposób rozliczenia  możesz rozliczyć się z małżonkiem, który nie osiągał w Danii żadnych dochodów. Możesz wówczas zyskac  do 15.000 DKK.

Dodatkowo wybierając ten sposób rozliczenia  możesz ubiegać się o następujące ulgi:
- odsetki od kredytów mieszkaniowych
- odsetki od kredytów konsumpcyjnych
- alimenty płacone na dzieci oraz byłego małżonka
- składki na różnego rodzaju fundusze kapitałowe/ inwestycyjne/emerytalne.


Dokumenty potrzebne do rozliczenia:
- rozliczenie roczne Selvangivelse;

- kody TastSelve;
- formularz Servicebrew – zawiera tzw. TastSelv-kode, umożliwiający rozliczenie on-line;
- CPR – odpowiednik polskiego nr PESEL lub kildeskattenummer (pracownicy sezonowi);
- wszystkie dokumenty potwierdzające ponoszone koszty: bilety, umowy najmu, rachunki, itp.
- w przypadku ulgi na żonę – PIT 36/37 żony plus europejski akt ślubu (tylko jeżeli Twoje duńskie dochody stanowią min. 75 % dochodu rocznego !!!)

Kwoty zwrotu:
Zależą od kilku czynników: od wysokości dochodów, długości pobytu,  itp. Ponieważ w Danii istnieje obowiązek podatkowy, może się zdarzyć, żę wystąpi niedopłata, którą trzeba będzie uregulować.

Okres oczekiwania:
- ok. 6 m-cy, w niektórych przypadkach może się wydłużyć.

Forma zwrotu:
Przelew na Nemkonto.