NEMKONTO

Od sierpnia 2012 zwrot może przyjść jedynie na Nemkonto, przy czym tym kontem może być konto polskie.
Przygotowujemy odpowiedniu formularz, który po podpisaniu przez klienta wysyłamy do Danii.
Klient otrzymuje list aktywacyjny do Nemkonta, przekazuje go nam, a my dzwoniąc do Danii robimy aktywację – w języku duńskim.