Rozliczenie z holenderskim urzędem podatkowym (Belastingdienst), następuje na podstawie karty podatkowej - Jaaropgaven. Kartę podatkową powinien wydać pracodawca. Za każdy rok podatkowy należy posiadać tyle Jaaropgaven, w ilu firmach się pracowało.


Sposób rozliczenia
Rozliczenie podatkowe wysyłane jest drogą elektroniczną, co wyklucza błędy i znacznie przyspiesza rozliczenie. 
Można rozliczyć się samodzielnie lub też wraz ze swoją małżonką lub partnerką, która nie miała dochodu w Polsce lub też miała niewielki dochód w Polsce (rozliczenie wspólne - tzw: "rozłąkowe").

Okres oczekiwania na zwrot:
Deklaracje rozpatrywane są w terminie nawet do 3 lat.


O zwrot podatku z Holandii możemy starać się za ostatnie 5 lat wstecz - ale ZALECA SIĘ SKŁADANIE DEKLARACJI REGULARNIE CO ROK.

W przypadku, kiedy urząd wzywał do rozliczenia za rok wczesniejszy - może naliczyć karę w wysokości 369 Euro za nieterminowe rozliczenie.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia:
- kopia Jaaropgaaf + okresy pracy na terenie NL;
- decyzja nadania BSN - jeżeli nie ma podanego w Jaaropgaaf;
- należy wiedzieć, czy było się zameldowanym, czy też nie;

- należy przedstawić dochody brutto poza Holandią, na odpowiednim zaświadczeniu, podbitym w polskiej skarbówce (do odebrania w biurze).

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji konta:

- zaświadczenie z banku o posiadanym koncie - nie starsze niż 30 dni, z podanym nr konta w formacie IBAN + podany SWIFT, dane banku, dane właściciela konta; lub;

- wydruk on-line z bankowości internetowej (np. szczegoły rachunku lub ostatni wyciąg) - z w.w. danymi.

 

  Od roku 2015 - zaświadczenie o dochodach w Polsce, podbite w Urzędzie Skarbowym (druki do pobrania w biurze).

 

 

 

Jeżeli nie rozumiesz pism, które do Ciebie przychodzą, koniecznie skontaktuj się z biurem !!!


 

Forma zwrotu:
Przelew WYŁĄCZNIE na konto podatnika - polskie lub holenderskie.

 


Od grudnia 2013 - urząd nie dokonuje przelewów na konta osób trzecich !!!