"ROZŁĄKOWE"


W przypadku dużych dysproporcji w dochodach pomiędzy małżonkami, lub w przypadku braku dochodów u jednego z nich najkorzystniejszym rozwiązaniem jest rozliczenie wspólne.
Rozliczenie takie opłacalne jest w przypadku gdy dochód brutto osoby pracującej w Holandii przekracza 20.142 Euro (2018), a dochód partnera fiskalnego nie przekracza 6355 Euro.


Warunkiem otrzymania w/w ulgi jest posiadanie SoFi numeru (BSN) współmałżonka oraz wspólny meldunek oraz przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia o dochodach współmałżonków podbite w polskiej skarbówce.

90% wszystkicj przychodów muszą stanowić przychody holenderskie.