Rok podatkowy w Irlandii pokrywa się z rokiem podatkowym w Polsce i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Na koniec roku podatkowego pracodawca wystawia dokument P60, P45 dostajemy od pracodawcy na koniec pracy w trakcie trwania roku podatkowego.
Nie ma obowiązku rozliczania się z Revenue Irish Tax&Customs (chyba, że prowadziło się działalność gospodarczą) – jest to przywilej podatnika, że jeżeli występuje nadpłata, to można się o nią starać.
Podatek w Irlandii jest naliczany z góry za cały rok, dlatego też osobom pracującym cały rok podatkowy często wychodzi podatek do zwrotu zero.
Najkorzystniejsze są zwroty dla osób pracujących do 6 m-cy.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia:
- P60 na koniec każdego roku podatkowego (koniec grudnia);
- P45 na koniec pracy od każdego pracodawcy;
- PPS
- dokładny adres zamieszkania w Irlandii.

Od roku 2015 urząd może poprosić o przedstawienie dochodów z Polski.


Kwoty zwrotu:
- zawsze liczone indywidualnie.


Okres oczekiwania:
- z reguły od 1 do 6 miesięcy.

Forma zwrotu:
Czek lub przelew na konto.

Z Irlandii możemy rozliczyć 3 lata wstecz.

Rozliczamy, kiedy nastąpił całkowity zjazd do Polski.


PPS
Nr PPS (Personal Public Service Number- PPS No) jest odpowiednikiem polskiego NIP, nadawanym każdej osobie na terenie Irlandii, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie dostępu do świadczeń pomocy społecznej, instytucji państwowych i informacji w Irlandii.
Instytucje irlandzkie używają numeru PPS do identyfikacji osób starających się o świadczenia w Department of Social and Family Affairs, rozliczających się w Revenue, czy starających się o pomoc medyczną poprzez Health Service Executive (HSE).