Rok podatkowy w Niemczech pokrywa się z rokiem podatkowym Polsce i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Na koniec roku podatkowego pracodawca wystawia pracownikowi Lohnsteuerkarte lub Lohnsteuerbescheinigung – czyli, tzw. kartę podatkową.
W niemieckim systemie podatkowym istnieją 3 rodzaje podatku, o którego zwrot można się starać:
- ogólny podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer);
- podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag);
- podatek kościelny (Kirchensteuer) – nie zawsze występuje.


    Kwota wolna od podatku to 8820 Euro za 2017 rok. Jeżeli dochód (Bruttoarbeitslohn) nie był większy, wówczas zapłacony podatek odzyskamy w całości. Jeżeli  dochód był większy niemiecki Finanzamt „obetnie” nam część podatku, chyba, że zastosujemy ulgi na współmałżonka, dojazdy do pracy, czynsz, itp.


Dokumenty potrzebne do rozliczenia:
- Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Lohnsteuerbescheinigung ;
- zaświadczenie o dochodach w Polsce UE/EOG-EU/EWR, podbite przez polski urząd skarbowy;

- Bescheid - decyzja podakowa, jeżeli rozliczałeś/aś się we wczesniejszych latach podatkowych;

- nr konta, na który ma być dodkonany przelew.

Rozliczenie wspólne (musi być przepracowane min. 183 dni oraz polskie dochody współmałżonków wspólnie nie przekraczają ok. 8130 Euro):
- zaświadczenie o dochodach osiągniętych w Polsce przez małżonków - UE/EOG-EU/EWR, podbite przez polski urząd skarbowy;
- kserokopie dowodów osobistych małżonków - powinien być ten sam adres zameldowania;

 

Ulgi:
- bilety imienne do rozliczenia ulgi dojazdowej;  

- umowa najmu mieszkania + potwierdzenia opłacania czynszu lub miesięczne odcinki z wypłaty od pracodawcy, jeżeli czynsz był potrącany z wpłaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


Uwaga !!!
Jeżeli praca w Niemczech była krótsza niż 6 m-cy (183 dni) to dochody polskie podatnika nie powinny przekraczać ok. 4410  Euro (za rok 2017)  - przeszkoda formalna, może być wydana decyzja odmowna.


Okres oczekiwania:
- 2 – 8 m-cyForma zwrotu:
Przelew na konto podatnika w pln lub Euro.

Niemcy rozliczamy 4 lata do tyłu.