Rok podatkowy w Niemczech pokrywa się z rokiem podatkowym Polsce i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Na koniec roku podatkowego pracodawca wystawia pracownikowi Lohnsteuerkarte lub Lohnsteuerbescheinigung – czyli, tzw. kartę podatkową.
W niemieckim systemie podatkowym istnieją 3 rodzaje podatku, o którego zwrot można się starać:
- ogólny podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer);
- podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag);
- podatek kościelny (Kirchensteuer) – nie zawsze występuje.


    Kwota wolna od podatku to za 2020 rok to 9408 Euro. Jeżeli dochód (Bruttoarbeitslohn) nie był większy, wówczas zapłacony podatek odzyskamy w całości. Jeżeli  dochód był większy niemiecki Finanzamt „obetnie” nam część podatku, chyba, że zastosujemy ulgi (diety, dojazdy, mieszkanie, itp.).


Dokumenty potrzebne do rozliczenia:
- Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Lohnsteuerbescheinigung ;
- zaświadczenie o dochodach w Polsce UE/EOG-EU/EWR, podbite przez polski urząd skarbowy;

- Bescheid - decyzja podatkowa, jeżeli rozliczałeś/aś się we wczesniejszych latach podatkowych;

- nr konta, na który ma być dokonany przelew

- ewentualne faktury kosztowe za mieszkanie dojazdy, itp.

Rozliczenie wspólne (musi być przepracowane min. 183 dni oraz polskie dochody współmałżonków wspólnie nie przekraczają ok. 9.408 Euro; 3 klasa podatkowa):
- zaświadczenie o dochodach osiągniętych w Polsce przez małżonków - UE/EOG-EU/EWR, podbite przez polski urząd skarbowy.

 

Uwaga - ulga na dojazdy z Polski do Niemiec tzw. kilometrówka


Jest to ulga w ramach prowadzenia podwójnego domostwa, tzn. klient musi posiadać dwa domy/mieszkania na utrzymaniu - jeden w Polsce, drugi w Niemczech - koniecznie w miejscowości, w której pracuje - i między nimi podróżuje. Stąd potrzeba dowodów, czyli przedstawienie dokumnetów posiadania owych domów/mieszkań + potwierdzenie wydatków związanych z eksploatacją samochodu i dojazdami.

 

Wymagane dokumenty:

- potwierdzenie najmu mieszkania w Niemczech + potwierdzenia opłacania czynszu/paski wypłat - jeżeli były potrącenia z wypłaty;

- akt notarialny domu lub mieszkania +potwierdzenia opłacania rachunków za gaz/prąd/ ew. telefon stacjonarny - tłumczone na niemiecki przysięgły;

- bilety imienne - jeżeli były dojazdy busem/samolotem;  

- kopia dowodu rejestracyjnego + potwierdzenie przeglądu samochodu z badania technicznego z wypisanym rejestrem kilometrów + polisa ubezpieczeniowa (tłumaczona na niemiecki przysięgły) + rozpiska przejazdów z datami i adresami.

Urzędnik może wymagać również inne dokumnety.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Koszty wliczenia samego mieszkania w Niemczech - to również ulga w ramach prowadzenia podwójnego domostwa - mogą być wymagane dokumenty, jak wyżej. Stąd np. małżonkowie, którzy razem pracuję w Niemczech przez cały rok - nie mogą rozliczyć czynszu niemieckiego.

 

Dla osób stanu wolnego z reguły ulga podwójnego domostwa nie przysługuje.

 

Termin rozliczenia za rok 2020 mija 31 lipca 2021 - ale nie jest to termin ostateczny.

 


Uwaga !!!
Jeżeli praca w Niemczech była krótsza niż 6 m-cy (183 dni) to dochody polskie podatnika nie powinny przekraczać ok. 4704  Euro (za rok 2020)  - przeszkoda formalna, może być wydana decyzja odmowna.


Okres oczekiwania:
- 2 – 8 m-cyForma zwrotu:
Przelew na konto podatnika w pln lub Euro.

Niemcy rozliczamy 4 lata do tyłu.