ZASIŁEK  RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko do 25 roku życia – jeśli studiuje.

Wnioskodawca musi być niograniczonym podatnikiem w Niemczech ( przepracowane 183 dni w każdym roku podatkowym, meldunek niemiecki).

Zasiłek od 1 stycznia 2018 roku  jest wypłacany 6 m-cy do tyłu.


Stawki zasiłku od 1 stycznia 2021:
- 219 Euro na pierwsze i drugie dziecko;
- 225 Euro na trzecie dziecko;
- 250 Euro na czwarte i kolejne dziecko.WARUNKIEM OTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ DECYZJI Z FAMILIENKASSE JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU O 500 + W SWOJEJ GMINIE I POSIADANIE DECYZJI OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA !!!

 

UWAGA !!!

ZMIANA PRZEPISÓW OD LIPCA 2019 - 500 PLUS przysługuje na piersze dziecko poniżej 18 r.ż w Polsce, dotyczy wszystkich dzieci, które mieszkają w Polsce.

 

 

Dokumenty:

 

1. Międzynarodowy akt urodzenia dziecka/dzieci w oryginale;

 

2. Międzynarodowy akt małżeństwa - oryginał;

 

3. Kopia zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech;

 

4. Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce;

 

5. Kopia decyzji o przyznaniu bądź odmowie zasiłku wychowawczego (500 +) od właściwego Marszałka Województwa;

 

6. Dokumnet nadania IDENTIFIKATIONSNUMMER - wydana przez właściwy niemiecki Urząd Skarbowy;

 

7. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG - za lata ostatni rok - jeśli posiadasz;

 

8. DECYZJA PODATKOWA (BESCHEID) - za lata ostatni rok - jeśli posiadasz;

 

9. Zaświadczenie od pracodawcy na druku Familienkasse - Bescheinigung des Arbeitgebers - do pobrania w biurze;

 

10. A1 - jeżeli jesteś pracownikiem oddelegowanym;

 

11. Kontrakt + paski wypłat za ostatnie 6 m-cy - jeśli jesteś zatrudniony przez pracodawcę niemieckiego;

 

12. W przypadku dzieci powyżej 18 lat - zaświadczenie ze szkoły na druku Familienkasse (do pobrania w biurze);

 

13. Wcześniejsza decyzja z Familienkasse - jeżeli wnioskujesz o kontynuację świadczenia.

 

 

Pamiętaj o obowiązku składania wniosków na 500 + w swojej gminie, co roku w sierpniu lub wrześniu, na każde dziecko poniżej 18 roku życia.