ZASIŁEK  RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko do 25 roku życia – jeśli studiuje lub 21 roku życia, jeśli jest bezrobotne i jego dochody nie przekraczają 8004 Euro brutto rocznie.

Warunkiem jest praca przez min. 6 m-cy (183 dni w każdym roku podatkowym).


Kwota zasiłku wynosi:
- 184 euro na pierwsze dziecko;
- 184 euro na drugie dziecko;
- 190 euro na trzecie dziecko;
- 215 euro na czwarte dziecko.


Warunkiem otrzymania decyzji jest posiadanie decyzji odmownej na przyznanie 500 plus i zasiłu rozdinnego z ROPS. 

Wówczas okres rozpatrywania wnioski jest badzo krótki.

 

Dokumenty:

1. Międzynarodowy akt urodzenia dziecka/dzieci;

2. Międzynarodowy akt małżeństwa;

3. Kopia zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech;

4. Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce;

5. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku rodzinnego w Polsce - wydana przez właściwy ROPS;

6. Dokumnet nadania IDENTIFIKATIONSNUMMER - wydana przez właściwy niemiecki Urząd Skarbowy;

7. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG - za lata, za które ubiegasz się o zasiłek;

8. DECYZJA PODATKOWA (BESCHEID) - za lata, za które ubiegasz się o zasiłek;

9. PASKI WYPŁAT - z ostatniego roku pracy;

10. Kolorowe kopie dowodów osobistych malżonków;

11. Kolorowa kopia karty e-card - jeżeli ubezpieczenie było płacone w Niemczech;

12. A1 + aneksy eksportowe - jeżeli jesteś pracownikiem oddelegowanym;

13. W przypadku dzieci powyżej 18 lat - zaświadczenie o kontynuacji nauki za każdy rok wstecz, za który chcemy się ubiegać o zasiłek (max. do 25 roku życia - kontynuacji nauki szkolnej);

14. Poświadczenie niemieckiego pracodawcy "Antrag auf Kindergeld" - do pobrania w biurze; zaświadczenia podbijamy u wszystkich pracodawców, u których pracowaliśmu wstecz;

15. Decyzja odmowna z ROPS;

16. Wcześniejsza decyzja z Familienkasse - jeżeli wnioskujesz o kontynuację świadczenia.

 

Uwaga zmiany !!!

Od 1 stycznia 2018 zasiłek jest wypłacany wyłącznie za ostatnie przepracowane 6 miesięcy (a nie 4 lata wstecz - jak było do tej pory) od daty wpłynięcia wniosku do Familienkasse.

 

 Uwaga !!!

Na dzień dzisiejszy polskich dokumentów nie trzeba tłumaczyć u tłumacza przysięgłego.