DOKUMENTY DO POBRANIA:


Zaświdczenie do urzędu skarbowego
UE/EOG*
- 2 X;
dane osobowe na druku uzupełnić drukowanymi literami; Polski Urząd skarbowy wypełnia polski dochód osiągnięty za dany rok podatkowy na terenie Polski i podbija dokument; jeden egzemplarz zostawiają dla siebie;


Prosimy nie dokonywać na dokumencie żadnych adnotacji.
EU/EWR*
- 1x;
dokument ten sam, co wyżej, tylko w języku polskim;
identycznie wypełnić i podpisać;
części niemieckiej nie podbijamy w Urzędzie Skarbowym !

EWR.pdf