DOKUMENTY DO POBRANIA:


Zaświdczenie do urzędu skarbowego
UE/EOG*
- 2 X;
dane osobowe na druku uzupełnić drukowanymi literami; Polski Urząd skarbowy wypełnia polski dochód osiągnięty za dany rok podatkowy na terenie Polski i podbija dokument; jeden egzemplarz zostawiają dla siebie;
w przypadku, kiedy praca na terenie Niemiec w danym roku podatkowym była krótsza niż 6 m-cy, polski dochód nie może być wyższy niż 3.000 Euro – przeszkoda formalna !!! - chyba, że jest łączność lat podatkowych (najlepiej przedzwonić i zapytać);

Prosimy nie dokonywać na dokumencie żadnych adnotacji !!!; w przypadku ich dokonania, należy przetłumaczyć je u tłumacza przysięgłego; dokumenty podpisać.
EU/EWR*
- 1x;
dokument ten sam, co wyżej, tylko w języku polskim;
identycznie wypełnić i podpisać;
części niemieckiej nie podbijamy w Urzędzie Skarbowym !

EWR.pdf

 

Zaświadczenie szkoła.
zasw.szkola.pdf