W rozliczeniach ze Szwecją podatnik musi być opodatkowany na zasadach ogólnych, jak rezydenci szwedzcy i powinien dostać żółtą deklarację do wypełnienia, tzw: Inkomstdeklaration.
Deklarację taką wysyła urząd na początku kwietnia. Jeżeli nie masz żadnych odliczeń deklarację wystarczy podpisać i odesłać.
Termin złożenia deklaracji mija 2 maja.
Jeżeli pracodawca zapłacił podatek SINK 20%, to taka osoba się nie rozlicza.

Między 15 sierpnia a 15 września urząd wysyła do większości podatników decyzję oraz wyciąg z konta. Jeżeli zapłacony podatek był za wysoki otrzymasz zwrot, jeżeli wystąpiła niedopłata w ciągu 90 dni musisz zwrócic pieniądze do urzędu na podany nr konta.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia:
1. Karta podatkowa KU-13;
2. Umowa o pracę;
3. Inkomsdeklaration 1;
4. Kopie dowodu osobistego;
5. Wszystkie dokumenty, które potwierdzają koszty poniesione przez Ciebie: rachunki, bilety, umowy o najem czynszu, itp.