Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku.
Nie ma obowiązku rozliczania się z HM Revenue& Customs (chyba, że ktoś prowadził działalność gospodarczą – CIS), jest to przywilej podatnika, że jeżeli wystąpiła nadpłata podatkowa można się starać o jej zwrot.

    Angielski system podatkowy obejmuje Szkocję, Irlandię Północną oraz Walię.


Dokumenty potrzebne do rozliczenia:
- P60 za każdy rok podatkowy, jeśli ktoś pracował na przełomie lat podatkowych (kwiecień);
- P45 od każdego pracodawcy na koniec pracy;
- NINO, czyli National Insurance Number .


Kwoty zwrotu:
Na każdy rok podatkowy ustalana jest wolna kwota od podatku:

2015 /16 - 10.600 Gbp

2016 /17 - 11.000 Gbp

2017 /18 - 11.500 Gbp

2018 /19 - 11.850 Gbp


Jeżeli dochód (total pay) mieści się w tych kwotach to podatek (total tax) należy się do zwrotu w całości. Powyżej - wylicza się indywidualnie.

Okres oczekiwania:
Średnio ok. 1 - 6 m-cy.


Forma zwrotu:
Czek lub przelew na konto w Wielkiej Brytanii.


Z Wielkiej Brytanii rozliczamy się 4 lata wstecz.


    Wnioski można składać przez cały rok, nawet za rok bieżący przed końcem roku podatkowego (do 5 kwietnia), pod warunkiem, że do końca danego roku podatkowego nie podejmie już pracy w UK.

Nie rozliczamy z kart CIS – tzw. Self-Employed